OFERTA

Kancelaria działa od 1995 r. Specjalizujemy się i odnosimy największe sukcesy w zakresie prawa geologiczno-górniczego (tzw. "szkody górnicze") oraz prawa lokalowego - obsługujemy pojedyncze wspólnoty jak i duże administracje.

Prawo górnicze i geologiczne

Gałąź prawa regulująca kwestie kopalni, organizacji i nadzoru prac górniczych i geologicznych, a także odpowiedzialności za szkody wywołane przez ruch zakładu górniczego.

Prawo mieszkaniowe

Dotyczy praw i obowiązków związanych z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Prawo pracy

Reguluje stosunek pracy pracownika i pracodawcy jako stron, które pozostają w stosunku pracy. Dotyczy również regulacji organizacji pracowników i pracodawców.

Nadgodziny w górnictwie, wypadki przy pracy, odwołania od wypowiedzeń.

O nas

Kancelaria działa od 1995 r. Specjalizujemy się i odnosimy największe sukcesy w zakresie prawa geologiczno-górniczego (tzw. "szkody górnicze") oraz prawa lokalowego - obsługujemy pojedyncze wspólnoty jak i duże administracje.