OFERTA

Specjalizujemy się i odnosimy największe sukcesy w zakresie prawa geologiczno-górniczego (tzw. "szkody górnicze") oraz prawa lokalowego - obsługujemy pojedyncze wspólnoty jak i duże administracje. Posiadamy bogate doświadczenie w skutecznej windykacji.

Prawo górnicze i geologiczne

Gałąź prawa regulująca kwestie kopalni, organizacji i nadzoru prac górniczych i geologicznych, a także odpowiedzialności za szkody wywołane przez ruch zakładu górniczego.

Prawo mieszkaniowe

Dotyczy praw i obowiązków związanych z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Prawo pracy

Reguluje stosunek pracy pracownika i pracodawcy jako stron, które pozostają w stosunku pracy. Dotyczy również regulacji organizacji pracowników i pracodawców.

Nadgodziny w górnictwie, wypadki przy pracy, odwołania od wypowiedzeń.

O nas

Kancelaria działa od 1995 r. Wywodzimy się i zawdzięczamy doświadczenie Kancelarii Prawniczej FER-LEX Jana Fiszera, którego jesteśmy sukcesorami. Od listopada 2021 działamy jako Kancelaria Prawnicza FERLEX Hieronim Krajewski.