RODO

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Kancelaria Prawnicza FERLEX Hieronim Krajewski
ul. Reymonta 6/4; 40-029 Katowice

NIP:641-241-53-92

kancelaria[at]ferlex.plCele przetwarzania

świadczenie pomocy prawnej, w tym występowanie w imieniu klienta przed urzędami i sądami, udzielanie porad prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych; wykonywanie umowy z klientem; podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; spełnianie wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywanie dowodów księgowych; cele archiwizacyjne


Podstawy prawne przetwarzania

Niezbędność do wykonania umowy

Obowiązek prawny

Twoja zgoda

Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii zobowiązane są do zachowania tajemnicy tj. biuro rachunkowe również na podstawie odrębnych przepisów

Prawa związane z przetwarzaniem danych

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • prawo do przeniesienia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.