Oferta

Kancelaria Prawnicza FERLEX świadczy usługi z zakresu pomocy prawnej dla osób fizycznych, przedsiębiorców, a także wspólnot mieszkaniowych oraz stowarzyszeń i fundacji, w szczególności z zakresu następujących dziedzin prawa:

 • prawo górnicze i geologiczne
 • prawo cywilne
 • prawo lokalowe
 • prawo handlowe
 • prawo gospodarcze
 • prawo pracy
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo budowlane
 • prawo ubezpieczeniowe

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • pomoc w prowadzeniu negocjacji i rokowań
 • sporządzanie pism procesowych, umów
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej
 • zapewnienie stałej obsługi prawnej

Zapraszamy do współpracy!